top of page

Pravidla
V Hospodském kvízu odpovídáš se svým týmem celkově na 56. otázek. Kvíz je rozdělen do 5 kol a jedné bonusové otázky.

V každém kole tě čekají dvě různá témata a dohromady 11 otázek. Po konci kvízu je připravena ještě 56. bonusová otázka.

Během večera ty a tvůj tým sbíráte body za správné odpovědi, jež zapisujete na papír. Za chybné odpovědi se body neodečítají. Po každém kole moderátor vaše odpovědi vyhodnotí, prozradí správné odpovědi a seznámí vás s tím, jak si vedete. Nejlepší týmy se mohou těšit na ceny za své výkony. V každém kvízu je odměněn tým s nejvíce body a tým s nejpřesnějším tipem na bonusovou 56. otázku. Jeden tým nemůže vyhrát obě ceny, odměňujeme co nejvíce týmů.

Návštěvou na kvízu se tvůj tým automaticky zapojuje do místní dlouhodobé soutěže, pokud je vyhlášena, a do mezihospodské ligy, kde se hraje o ceny od našich partnerů. Taktéž můžete sledovat své snažení v tématických ligách a plnění výzev.

Základní pravidla kvízu
Během hry je zakázáno jakkoliv používat zařízení s přístupem na internet, stejně tak kalkulačky, encyklopedie, slovníky atd. Jediné povolené pomůcky jsou papír a psací potřeba od moderátora.

Tým odevzdává papír s odpověďmi vždy po konci kola, odevzdané odpovědi jsou konečné a nelze je dodatečně měnit.

Je vhodné, aby byly odpovědi psány čitelně a formulovány co nejpřesněji.

Pokud se ptáme na jméno některé osobnosti a v zadání není uvedeno jinak, stačí uvést její příjmení. V případě, že bude uvedeno i nesprávné křestní jméno, nic to nemění na skutečnosti, že tým dostane bod.

Pokud se otázka ptá na osobnost, která je známá spíše pod pseudonymem (např. Bob Dylan, Lady Gaga), stačí uvést tento pseudonym.

Pokud se otázka ptá na jméno panovníka (např. Karel IV.), je třeba uvést jméno i pořadovou číslovku v jeho jméně. Pokud měl panovník nějaké další přízvisko (např. Boleslav IV. Kadeřavý), toto přízvisko týmy psát nemusí.

Pokud se otázka ptá na jméno živočicha nebo rostliny a v zadání není řečeno jinak, stačí uvést jeho rodové jméno. V případě, že bude uvedeno i nesprávné druhové jméno, nic to nemění na skutečnosti, že tým dostane bod.

Na jednu otázku je možné uvést vždy maximálně jednu odpověď, v opačném případě bude odpověď automaticky neuznána.

Půl body dává moderátor pouze v těch otázkách, kde je to výslovně řečeno v zadání. Pokud v otázce půl body nejsou a odpověď je správně jen částečně, tým bod nezíská.

Je povoleno soutěžit pouze na jednom Hospodském kvízu týdně.

Každý soutěžící platí startovné v plné výši, a to i v případě, že se zúčastnil pouze části kvízu.

Počet soutěžících v týmu
Každý podnik má stanoven svůj limit pro maximální počet soutěžících v jednom týmu. Tento limit není nikdy vyšší než 8 lidí.

Pro mezihospodskou ligu platí limit maximálně 8 lidí v týmu.

Pokud tým překročí limit maximálního počtu účastníků, bude mu z celkového skóre odečten bod za každého člena navíc. Do tohoto limitu se počítají všichni členové týmu, kteří během kvízu seděli u stolu a soutěžili.

(Příklad 1: Tým o 7 lidech soutěží v podniku, kde je limit max. 6 lidí v týmu. V rámci podniku je mu z celkového počtu bodů odečten jeden. V rámci mezihospodské ligy se mu žádný bod neodečítá.)

(Příklad 2: Tým o 9 lidech soutěží v podniku, kde je limit max. 7 lidí v týmu. V rámci podniku jsou mu z celkového počtu bodů odečteny dva, v rámci mezihospodské ligy jeden.)

Reklamace
Pokud je tým přesvědčen o tom, že odpověď, která mu nebyla uznána, je správně, může ji o přestávce reklamovat moderátorovi. Svou reklamaci musí podpořit nějakým důvěryhodným zdrojem, který najde na internetu.

Na reklamace, které jsou založené pouze na tom, že je soutěžící přesvědčen o své pravdě a své tvrzení ničím nepodloží, nebude brán zřetel.

Pravidla dlouhodobé soutěže
Dlouhodobá soutěž (dále DS) je vypsána na určité období. Týmy kromě zisku bodů na jednotlivých kvízech, sbírají taktéž body do DS.

Vítěz kvízu získá do DS tolik bodů, kolik se kvízu zúčastnilo týmů. Druhým tým v pořadí získá o bod méně, třetí tým o dva body méně…..poslední tým získá jeden bod.

(Příklad: Při účasti osmi družstev, získá první tým 8 bodů do DS, druhý tým 7 bodů, třetí tým 6 bodů….poslední tým získá 1 bod.)

Za nejpřesnější tip v bonusové 56. otázce získá tým do dlouhodobé soutěže půl bodu.

Při rovnosti bodů více týmů rozhoduje o pořadí:

počet účastí v dlouhodobé soutěži (méně účastí = vyšší umístění)
počet bodů bez 56. otázek (více bodů = vyšší umístění)
počet bodů získaných z odpovědí na všech kvízech v dlouhodobé soutěži (více bodů = vyšší umístění)
počet členů (méně členů = vyšší umístění)
Pravidla 56. otázky
56. otázku vyhrává vždy ten tým, který je svým tipem nejblíže.

Pokud se v podniku hraje dlouhodobá soutěž, získává tým díky nejbližšímu tipu 0,5 bodu nebo 1 bod do dlouhodobé soutěže, záleží na konkrétním podniku.

Rundu panáků vyhraje tým s nejbližším tipem v případě, že daný večer nevyhrál v kvízu jinou cenu. Pokud cenu vyhrál, získá panáky za 56. otázku ten tým, který má další nejbližší tip a zároveň nevyhrál daný večer jinou cenu.

Pokud je více týmů se svou odpovědí nejblíže, získávají 0,5 bodu / 1 bod do dlouhodobé soutěže všechny tyto týmy. Panáky získá pak ten tým, jenž se v kvízu z těchto týmů umístil nejvýše, přičemž jsou dodržena pravidla odměňování napsaná výše.

Pravidla mezihospodské ligy
Mezihospodská liga (dále ML) je vypsána na určité období. Týmům se do ní započítají body, které získají na jednotlivých kvízech. V ML se nezapočítávají všechny výsledky, a tak si tým může dovolit klopýtnutí či absenci. V ML jsou týmy ohodnoceny na základě svých výkonů, ale i účasti. Podrobná pravidla a způsoby ocenění jsou vždy popsána u konkrétní ML.

Pravidla tematické ligy
Každý týden jsou kvízy sestavovány tak, aby bylo v každém do každé tematické ligy (TL) obsaženo stejně otázek. Sčítají se body za správné odpovědi. Podrobná pravidla a způsoby ocenění jsou vždy popsány u konkrétní TL.

bottom of page